Skip to content


DIGITALISERA TILLSAMMANS

Svenska myndigheters förmåga att samverka kring digitala tjänster

DIGITALISERA TILLSAMMANS

Som medborgare ställer vi idag krav på nya digitala tjänster som tar fasta på olika livshändelser i vardagen. För att möta den efterfrågan krävs ett utvecklat digitalt ekosystem för bättre samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner samt privata aktörer. Regeringen har på senare tid genomfört ett antal åtgärder för att möjliggöra detta. Inriktningen – att Sveriges myndigheter behöver bli bättre på att skapa gemensamma tjänster och dela data – är tydlig. Men hur förberedda är svenska myndigheter på att samverka kring digitala tjänster idag?


Vi på PA Consulting har genomfört en studie med drygt 30 makthavare och utförare inom Myndighetssverige för att ta reda på saken som vi nu vill dela med dig.


Här kan du ladda ner ditt exemplar av studien.


Med vänlig hälsning
PA Consulting

DIGITALISERA TILLSAMMANS

Tell us a bit about yourself to download the report

Thank you!

Download now

We have also sent you an email with the link.

* Required fields

If you are interested, you can find all our insights on our Insights hub.