Home Top Floor Talks

Top Floor Talks
Fredag den 8. december


Transformation i et udfordrende miljø

Torsten Jørgensen
Torsten Hagen Jørgensen
Group COO og Deputy Group CEO i Nordea


Den finansielle sektor er midt i en væsentlig transformation, hovedsageligt drevet af digitalisering og regulativer. Dette påvirker kundeadfærd og den måde, hvorpå konkurrencelandskabet ændrer sig. Det er nødvendigt, at banker gennemgår en transformation for at opretholde relevans for deres kunder og ikke sidder fast i ineffektive strukturer/processer og et uattraktivt serviceudbud.
Torsten vil give et indblik i, hvordan Nordea styrer deres transformation og rejsen mod den fremtidige relationsbank. Derudover vil der også blive talt om vigtigheden af at integrere forretningstransformationen med en kulturel transformation.


Top Floor Talks program
08:30 Registrering, brunch og networking
09:00 PA byder velkommen og introducerer dagens tema
09:20 Torsten Hagen Jørgensen, Nordea
10.30 PA runder af

Kort pause

10:45-12:00 Workshop: Hvordan skabes der varige effektivitetsforbedringer uden massive it-investeringer?
PA har gode erfaringer med Operational Excellence-programmer i den finansielle sektor i Norden. Vores kunder har opnået øget effektivitet (25%+) samt signifikante kvalitetsforbedringer – vel at mærke uden massive it-investeringer. Vores OpEx-approach sigter på målbare procesforbedringer gennem adfærdsændringer, og vi kombinerer ofte procesforbedringer (OpEx) med strukturelle tilpasninger, hvor PA’s business design er en nyttig tilgang. Vi vil derfor gerne dele vores erfaringer med dig, så vi kan punktere myten, der hævder, at effektivitetsforbedringer kræver massive it-investeringer.

Sted
PA Consulting Group
Portland Towers
Göteborg Plads 1, 12 sal
2150 Nordhavn 

Please register if you wish to attend

Thank you for your interest!

We'll be in touch shortly to confirm your attendance.

* Required fields